Soko banja

Datumi polaska:

13.09.2020. – nedelja
11.11.2020. – sreda (neradni dan)

Program putovanja:

Polazak iz Beograda u 7h kod Vaznesenjske crkve, ulica Admirala Geprata
Vožnja auto putem do Soko Banje, sa pauzom radi osveženja i kratkom pauzom kod Bovanskog jezera.

Dolazak u Soko Banju. Razledanje sa vodičem i slobodno vreme. Moguća poseta Soko gradu sa lokalnim vodičem – fakultativno (cena zavisi od broja prijavljenih putnika, plaćanje na licu mesta lokalnoj turističkoj organizaciji).

Soko Banju su posećivali i Rimljani, a 1398. godine u Sokobanju su stigli i Turci. Banju pominje još Konstantin Filosof u biografiji despota Stefana Lazarevića, a opisivali su je i Evlija Čelebija, turski geograf Hadži Kalfa, Vuk Karadžić, Feliks Kanic… Sokobanja se nalazi u jugoistočnoj Srbiji u kotlini, između planina Ozren (1117m) i Rtanj (1560m) na obalama reke Moravice, na nadmorskoj visini od 400 metara. Soko Banja je autoputem udaljena od Beograda 230 kilometara, od Niša 60. Jedno je od najposećenijih mesta u zemlji i spada u red renomiranih turističkih centara sa najdužom tradicijom organizovanog turizma od punih 170 godina. Soko Banja ima oko 9500 stanovnika i sedište je opštine sa 24 seoska naselja. Ukupno na području ove opštine živi oko 20000 stanovnika. “Sokobanja ima nešto što se odmah ne zapazi, o čemu čovek ne vodi računa, ali što doprinosi opštem osećanju prijatnosti, pa je svako brzo zavoli” /Ivo Andrić/.

Sokograd – Niko ne zna tačno kada je ovaj drevni grad na uspravnoj steni iznad reke Moravice nastao, ali se pretpostavlja da je sagrađen u vreme vladavine Rimskog cara Justinijana u periodu između I i VI veka n.e. i da je služio za odbranu od Avara i Slovena. Pominje se i u vreme Stefana Nemanje oko proterivanja Bogumila kada je prvi put razaran. Obnovljen je ostao u sastavu srednjevekovne Srbije. Prvi trag o njemu potiče iz 1413. godine. Ovaj drevni grad pao je u ruke Turaka 1459. godine, kada ga je Bajazitov sin Musa Kesadžija sa svojim nedelnicima razorio i kad je i Srbija prestala da postoji kao država. Onda su u njemu svoje oružje oštrili i koristili Austrijanci, i to prilično dugo: od 1690. do 1737. godine. Njegove utvrde upoznao je, 1808. godine, i nadaleko poznati Hajduk Veljko Petrović.

Izvesno je da je Sokograd, kao srednjovekovna građevina, podignut na ostacima nekih prethodnih temelja. Zna se da je to bio grad neobčno jakih zidova, velikih razmera i nepravilne osnove na koju je uticao sam oblik stenovitog uzvišenja. Činila su ga dva dela: donji, kome se lakše prilazilo i koji je služio da okolnom stanovništvu pruži zaštitu pred neprijateljem i gornji, koji je bio utočište velmoža, najsigurniji zaklon pred nastupajućom opasnošću.Kako arheolozi kažu, u Gornji grad ulazilo kroz veliki donžon ili kulu motrilju. Na drugom kraju, onom prema brdu, bio je izgrađen visoki zaštitni zid s otvorima za topove. Ispod njega, u donjem delu utvrđenja u tim vremenima bujao je život o čemu svedoče i ostaci cisterne, zasvedene kamenom i uklesane u stenu. Današnji Sokograd dostupan je samo najupornijim s obzirom da se nalazi na velikoj visini u odnosu na basen reke Moravice. Sokograd je narod zvao i Sokolac i sačuvao je nekoliko lepih legendi, a najtužnija je ona o Lepteriji, kako se danas zove park prirode u čijem se sklopu i sam Sokograd nalazi.Obilazak Sokobanje sa vodičem.

ODLAZAK DO VODOPADA RIPALJKA

Vodopad Ripaljka koga gradi reka Gradašnica, nalazi se nedaleko od ulaza u park Specijalne bolnice. Ovo je jedan od najvećih i najlepših vodopada u Srbiji, jer se voda obrušava sa visine od 15 metara. Vodopad je dobio ime po tome što se u ovom kraju često umesto skočiti kaže- ripnuti. Da bi se rešilo pitanje električne energije potrebne za rad bolnice na Ozrenu, 1947. godine preduzete su mere za izgradnju hidrocentrale na ovom vodopadu. Pošlo se od činjenice da Ripaljka ima pad od 15 metara i da moze davati 4 do 6 kwh električne energije. Kod raznih preduzeća nabavljeni su: generator, slavine, potrebne cevi i počela je izgradnja malog turbo-pogona. Iskopani su i temelji manje brane koji bi posluzili kao regulator za puštanje vode u cev. Trebalo je da centrala počne rad 15. septembra 1947. godine. Predračunska vrednost investicije iznosila je 60.000 dinara, a vrednost proizvedene elektricne energije za godinu dana iznosila bi 250.000 dinara, što ukazuje da bi hidrocentrala bila rentabilna. Medjutim, kada se očekivao početak rada centrale, Zavod za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti u NR Srbiji doneo je rešenje o zaštiti male i velike Ripaljke, „kako bi se sačuvala naučna, estetska i prirodna retkost u ovim krajevima“. Zavod je naložio da se do 1. maja 1950. godine hidrocentrala poruši, a da se Lečiliste, pošto mu je potrebna elektricna energija uključi u sistem dalekovoda.

S obzirom da reka Gradašnica u leto i jesen presuši, vodopad Ripaljka je atraktivna za turiste u proleće zbog svog huka i obilja vode. Ali ništa manje nije atraktivna u ostalim godišnjim dobima, jer je prostor oko vodopada uređen kao izletište. Najviše posetilaca u jednom danu je za 1.maj, kada najlepši i najveći vodopad istočne Srbije poseti i do 3000 izletnika, a tokom godine posetilaca je mnogo više.

Slobodno vreme do polaska za Beograd.

Povratak u Beograd oko 21h.

NAPOMENA: AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDNIH LOKALITETA/DESTINACIJA, NASTALIH ZBOG OBJEKTIVNIH OKOLNOSTI, GUŽVI U SAOBRAĆAJU, PROMENE RADNOG VREMENA OBJEKATA KOJI SE OBILAZE I DRUGIH NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI.

Cena izleta po osobi: 2000 RSD

Deca od 5- 12 godina – 1500 RSD, imaju sedište u autobusu i sve ulaznice.
Deca do 5 godina – gratis, imaju sedište u autobusu i sve ulaznice

U cenu je uključeno:

 • Prevoz modernim turističkim autobusima
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča
 • Troškovi organizacije putovanja

U cenu nije uključeno:

 • Individualni troškovi
 • Ručak

USLOVI PLAĆANJA: 100% PRI REZERVACIJI

USLOVI OTKAZIVANJA:

 • Do 30 dana pred put moguć otkaz uz povraćaj novca ili promena termina izleta, posle toga moguć otkaz samo uz validnu medicinsku dokumentaciju ili uz zamenu putnika, u protivnom se zaračunavaju storno troškovi, i to:
  1. 29-15 dana – agencija zadržava 30% od cene izleta.
  2. Od 14 – 3 dana –agencija zadržava 80% od cene izleta.
  3. Manje od tri dana pred put-agencija zadržava 100% od cene izleta.

Organizator izleta je turistička agencija FLAMINGO TRAVEL KLUB.
Uz ovaj program važe OPŠTI USLOVI organizatora izleta.

Za realizaciju izleta potreban je minimum od 25 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo izmene programa,korekciju cene, ili spajanje sa nekom drugom agencijom radi realizacije izleta, kao i otkazivanje izleta najkasnije 3 dana pred putovanje.

Cenovnik važi od 11.05.2020.