29.12.2019. – 03.01.2020.
6 DANA AUTOBUSOM – 3 NOĆENJA

Info i rezervacije: 060 522 3152

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul.

Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

1. DAN: BEOGRAD – POŽAREVAC – ISTANBUL

Sastanak grupe u 14.00 h na parkingu kod hale sportova na Novom Beogradu   . Polazak u 14.30h. U 16.15h Iz Požarevca polazak sa parking kod Dis-a Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

2. DAN: ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim  časovima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni  rog, Galata most, centar grada, Taksim. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme  za individualne aktivnosti. Noćenje.                                  

3. DANISTANBUL 

Doručak. Polazak na fakulatativni obilazak  sa lokalnim vodičemTrga Sultan Ahmed, nekadašnjeg Antičkog hipodroma, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi dvorca... Šetnja do Kapali čaršije.  Slobodno vreme za shoping i individualne aktivnosti.  Povratak u hotel. Noćenje.

4. DANISTANBUL 

Doručak. Polazak na fakultativni odlazak do Vaseljenske Patrijaršije. I nakon toga polazak na fakultativno krstarenje Bosforom. U večernjim časovima Fakultativni odlazak na večeru u nacionalni restoran – Tursko veče sa plesačicama. Noćenje.

5. DANISTANBUL

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme. Fakultativni odlazak u obilazak Dolmabahce palate.  U poslepodnevnim satima polazak za Beograd/Požarevac. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

6. DAN:BEOGRAD, POŽAREVAC

Dolazak u Beograd /Požarevac u prepodnevnim satima.

Cena aranžmana: 125 EUR

Info i rezervacije: 060 522 3152

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Autobuski  prevoz na navedenoj relaciji  ( audio, video opremljenosti, klima)
 • smeštaj u Istanbulu hotelu  u 1/2 ili 1/3 sobama , na bazi 3 noćenja sa doručkom /švedski sto
 • obilaske prema programu putovanja,
 • usluge stručnog vodiča  za vreme trajanja aranžmana
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete i ulaznice,
 • međunarodno zdravstveno  osiguranje 130 din po osobi po danu
 • individualni troškovi

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA- MINIMUM 20 OSOBA PO IZLETU :

 • Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate (ulaznice i vodic) – 45eur, /uračunate ulaznice, lokalni vodič, /
 • Krstarenje Bosforom  sa posetom  Vaseljenskoj patrijaršiji – 25 eur
 • Večera sa picem i nacionalnim programom 31.12. – 75 eur

USLOVI PLAĆANJA:  *Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS  na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinski – uplata avansa od 30% od ukupne cene aranžmana po osobi prilikom rezervacije,a ostatak  najkasnije 15 dana pre početka putovanja   
 • čekovima gradjana – zadnja rata dospeva 15.02.2020.

POPUSTI :

 • Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20% , ima svoje mesto u autobusu

DOPLATE:

 • Doplata za 1/1 sobu je 70€

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :

OPIS HOTELA:  HOTEL “DINAR“ –“GRAND GROSS” se nalazi u centru starog dela grada Istanbula-LALELI.   U hotelu je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu I zasebno kupatilo, TV U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje I kafe bar.

Ili neki sličan hotel u starom delu grada Istanbula . 

* Putnici će biti obavešteni u kom hotelu će biti smešteni na bazi navedene usluge jedan dan   pred polazak. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

Minimum za realizaciju putovanja: 50 putnika

NAPOMENE:

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrović Worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema)

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

ORGANIZATOR zadržava pravo zamene ovih hotela   iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA

Licenca br. 33/2018.