BUDIMPEŠTA NOVA GODINA

Prvi dan – 30.12.2019. – Beograd – Novi Sad – Budimpešta

Polazak iz Beograda  oko 21:00 časova (tačno vreme i mesto polaska autobusa biće poznato dan pred putovanje)  i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 22:15 h. Noćna vožnja kroz Mađarsku do Budimpešte sa usputnim pauzama za osveženje i granične formalnosti.

Drugi dan – 31.12.2019. – Budimpešta

Dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada: Trg heroja, Andrasy bulevar, Erzebet most, Ribarski bastion, Budimska tvrđava, Citadela. Sledi pešacka šetnja: Vaci ulicom, Vorosmarty trg, Poslastičarnica Žerbo. Slobodno vreme za individualan doček Nove Godine na nekim od trgova Budimpešte ili  fakultativno novogodišnje krstarenje Dunavom. Povratak za Beograd oko 02h posle ponoći.

Treći dan – 01.01.2020. – Novi Sad – Beograd

Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

*Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja  i preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog. 

Cena aranžmana: 40 EUR
Promo cena: 30 EUR

Način plaćanja: 
Cena aranžmana je izražena u evrima, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu evra Narodne banke Srbije na dan uplate. Akontacija 50% prilikom prijavljivanja, a ostatak do pune cene aranžmana neophodno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. 

Plaćanje: 50% pri rezervaciji, ostatak najkasnije 50 dana pred putovanje, u agenciji ili po predračunu na tekući račun.

ARANŽMAN OBUHVATA:                                

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića,hrane i dr.tokom putovanja) na relaciji prema programu
  • usluge vodiča / pratioca tokom putovanja
  • obilaske prema programu
  • troškove organizacije putovanja                      

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • Individualne troškove
  • Međunarodno zdravsteno osiguranje
  • Fakultativno novogodišnje krstarenje Dunavom – 15eur (neophodan minimum za realizaciju je 15 osoba)

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 60 plativih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman I o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska.

Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti i više sile. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja poseduje licencu OTP 47/2015. Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora. Shodno Zakonu o Turizmu Organizator poseduje odgovarajuću i propisanu polisu osiguranja/garancije Triglav Osiguranje A.D.O. koja važi od 25.01.2019. do 25.01.2020. godine. Broj polise je 990000031416 – u visini od 300.000,00 evra za slučaj insolventnosti I za slučaj naknade štete nanete putniku od strane organizatora putovanja, a sve u skladu sa Opštim Uslovima Putovanja Organizatora Putovanja.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost.