BRAZIL & IGUASU VODOPADI & ARGENTINA

& Urugvaj i Paragvaj

PROGRAM PUTOVANJA:

1.-5.dan: BEOGRAD – AMSTERDAM – RIO DE JANEIRO (4N RIO)

Sastanak putnika u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uz direktan let iz Beograda sa konekcijom U Amsterdamu, za medjunarodni avio let do Rio de Janeira. Transfer do hotela u Rio de Janeiru. Noćenje.

Doručak. BORAVAK U GRADU KARNEVALA I SAMBE. Preporuka agencije, fakultativni izleti: poseta nacionalnog parka Pan de Azucar, poseta Corcovado, statue Hrista, kupanje na Copacabani, Ipanemi, beach voleyball ili fudbal na plaži, poseta čuvene Maracane i fantastični noćni provod uz sambu, koji nudi ovaj prelepi grad, kao i poseta obližnjeg ostrva Ilha Grande. Noćenja.

5.dan : RIO DE JANEIRO – IGUASU VODOPADI – avio let (2N IGUASU)

Doručak. Check out. Napuštanje hotela i slobodno vreme u Riu. U večernjim satima transfer do aerodroma i let Rio – Foz do Iguazu (brazilska strana vodopada). Transfer do hotela. Smeštaj. Noćenje.

6.dan: PUERTO IGUASU (FOZ DO IGUAZU – brazilska strana)

Doručak. Organizovani odlazak u nacionalni park Iguasu sa brazilske strane, jedan od najvećih atrakcija prirode Južne Amerike. Povratak u hotel u Iguasu. Slobodne aktivnosti. Mogućnost kratkog fakultativnog obilaska Paragvaja, Ciudad del Este. Noćenje.

7.dan :IGUASU – (CATARATAS DE IGUASU – argentinska strana) – BUENOS AIRES –avio let (5N BUENOS AIRES)

Doručak. Organizovani obilazak Iguasu vodopada sa argentinske strane. Povratak do hotela u Iguasuu. Slobodne vreme. U večernjim satima transfer do aerodroma i let za Buenos Aires. U kasnim večernjim satima dolazak u Buenos Aires i transfer do hotela. Noćenje.

8.dan : BUENOS AIRES

Doručak. Buenos Aires, jedna od deset najvažnijih metropola sveta, grad koji je pretrpeo najveći evropski kulturni uticaj, pa se naziva i Parizom Južne Amerike.

Poludnevno razgledanje grada obuhvata vožnju njegovim širokim bulevarima, Aveniju 9. juli, Trg Maja, Kasa Rosada (Predsednička palata), katedralu, pozorište Kolon, Obelisk, bogatu gradsku četvrt Rekoleta i nekada radničku, a danas boemsku četvrt grada La Boka, interesantnu po svojim šareno obojenim kućicama. Popodne poludnevni fakultativni izlet do delte reke Parane, Tigre. Vožnja brodićem kroz kanale ove delte, na čijim se obalama mogu videti lepe kuće sa baštama, restorani i puno zelenila i cveća. Noćenje.

9.dan : BUENOS AIRES

Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja ili kupovinu u gradu. Noćenje.

10.dan: BUENOS AIRES

Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja ili kupovinu u gradu. Uveče fakultativnovečera sa tango predstavom. Noćenje.

11.dan: BUENOS AIRES

Doručak. Slobodne aktivnosti u Buenos Airesu. Fakultativni jednodnevni izlet do Urugvaja. Noćenje.

12.-13.dan; BUENOS AIRES – BEOGRAD

Doručak. Transfer do aerodroma i let od Buenos Airesa sa konekcijom za medjunarodni let za Beograd preko Amsterdama. Ukoliko ne bude moguć direktan let od Buenos Airesa do Amsterdama, u zavisnosti od rasploživosti avio karata, let preko Sao Paola do Amsterdama i let od Amsterdama do Beograda.

CENA ARANŽMANA:

plaćanje na rate (čekovima ili platnim karticama) 2060€

uz odobreni popust za plaćanje gotovinom, cena aranžmana 1870€

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Medjunarodni i lokalni avionski prevoz na navedenim relacijama,

 • Smeštaj u dvokrevetnim standardnim sobama u hotelima 3*+ ili 4* (lokalna kategorizacija) na bazi noćenja sa doručkom (4 nocenja u Riu, 2 nocenja u Iguasuu, 5 nocenja u Buenos Airesu)

 • Svi transferi,

 • Dvodnevni izlet na argentinsku i brazilsku stranu vodopada Iguasu,

 • Troškovi organizacije i stručno vodjstvo puta.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Avio takse u iznosu od 320

 • Bakšiš za lokalne vodiče na ekskurzijama,

 • Ulaznice u nacionalni park Iguasu, placanje u lokalnoj valuti na licu mesta,

 • Fakultativni izleti:

  • poludnevni fakultativni izlet u Buenos Airesu do delte reke Parane

  • večera uz tango show

  • Gaucho- celodnevni izlet : obilazak hacijende uz ukljucen folklorni show i rucak

  • Celodnevni Izlet do Urugvaja, do gradica Colonia del Sacramento

  • Napomena: fakultativni izleti se ostvaruju uz potreban minimalan broj putnika, koji odredjuje ino partner

 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje

 • Invididualni troškovi putnika

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intese na dan uplate
 • rezervacija se vrši pri uplate akontacije u iznosu od 1100€
 • ugovoreni–započeti način plaćanja se ne može naknadno menjati

 • gotovinski, čekovima

 • cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni

NAPOMENE:

 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika.

 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora putovanja.

 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Argentine i Brazila.

 • Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj učesnika da bi se isti realizovali.

 • U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 10 dana pre polaska.

 • U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.

 • Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.

 • Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.

 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualnu materijalnu štetu (kradju, gubitak stvari…) ili bolest putnika

 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

 • Postoji mogućnost promene itinerera na letovima, promene ruta putovanja ali uz obilazak svih navedenih mesta i lokaliteta navedenih u programu, sa čim se ne smanjuje atraktivnost putovanja.

 • Putnici moraju biti psihofizicki spremni za put, kao i na eventualne promene i improvizacije na terenu.

 • Kalkulacija je radjena na bazi minimum 10 prijavljenih putnika. Ukoliko se prijavi manji broj putnika, putovanje se može realizovati uz doplatu. Doplata za manji broj putnika 100e po putniku.

 • Cena aranžmana podleže korekciji u odnosu na eventualnu promenu cene avio karte pri prijavi u periodu manjem od 60dana pre pocetka putovanja.

 • U slučaju otkaza od strane putnika od avio aranžmana, refundacija za kupljenu avio kartu se vrši u skladu sa uslovima koje je odredila avio kompanija kod koje je ista kupljena.

 • Sastavni deo programa su Opšti uslovi putovanja organizatora i YUTA standardi

 • ROK ZA PRIJAVU JE 30 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja organizatora koji poseduje

licencu OTP 226/2010 od 11.02.2010. godine