Info i rezervacije: 060 522 3152

Prvi dan – 30.12.2019.

Beograd-Novi Sad-BečPolazak iz Beograda  oko 20:00 časova (tačno vreme i mesto polaska autobusa biće poznato dan pred putovanje)  i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 21:15 h. Noćna vožnja kroz Mađarsku, Austriju sa usputnim pauzama za osveženje i granične formalnosti.

Drugi dan – 31.12.2019.

Dolazak u Beč u prepodnevnim casovima. Po dolasku u Beč odlazak do dvorca Šenbrun (ulaznica za razgledanje unutrašnjih prostorija dvorca Šenbrun nije uključena). Nakon obilaska dvorca Šenbrun panoramsko razgledanje grada uz pratnji vodiča: Schwarzenberg trg, Opera, Hofburg, trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus, Univerzitet… Sledi šetnja kroz pešacku zonu: Katedrala Sv. Ištvana, Stefansplatz, Kertnestrasse, Graben… Slobodno vreme za kafu, Mozzart kugle, Saher tortu… Slobodno vreme u gradu. Doček Nove godine na trgu, u kafiću, restoranu……  Povratak za Beograd oko 02:00 časova posle ponoći.

Treći dan – 01.01.2020.

Beč – Novi Sad – Beograd
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

*Napomena: zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja i preusmeravanja u saobraćaju postoji mogućnost da dolazak na destinaciju ili povratak u Beograd bude kasniji od planiranog. 

Cena aranžmana: 45 EUR
Promo cena: 35 EUR

Info i rezervacije: 060 522 3152

Način plaćanja: 
Cena aranžmana je izražena u evrima, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu evra Narodne banke Srbije na dan uplate. Akontacija 50% prilikom prijavljivanja, a ostatak do pune cene aranžmana neophodno je uplatiti najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. 

Plaćanje: 40% pri rezervaciji, ostatak najkasnije 10 dana pred putovanje, u agenciji ili po predračunu na tekući račun.

ARANŽMAN OBUHVATA:                                

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića,hrane i dr.tokom putovanja) na relaciji prema programu
  • usluge vodiča / pratioca tokom putovanja
  • obilaske prema programu
  • troškove organizacije putovanja                      

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • Individualne troškove
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje
  • Ulaznica za razgledanje unutrašnjih prostorija Šenbruna (oko 20eur) 

Program je rađen na bazi najmanje prijavljenih 60 plativih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo da otkaže aranžman I o tome obavesti prijavljene putnike najkasnije 5 dana pre objavljenog datuma polaska.

Agencija zadržava pravo izmene u program putovanja/ redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti I više sile. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja poseduje licencu OTP 47/2015. Za ovo putovanje važe Opšti uslovi putovanja Organizatora. Shodno Zakonu o Turizmu Organizator poseduje odgovarajuću i propisanu polisu osiguranja/garancije Triglav Osiguranje A.D.O. koja važi od 25.01.2019. do 25.01.2020. godine. Broj polise je 990000031416 – u visini od 300.000,00 evra za slučaj insolventnosti I za slučaj naknade štete nanete putniku od strane organizatora putovanja, a sve u skladu sa Opštim Uslovima Putovanja Organizatora Putovanja.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem Agencija ne snosi odgovornost.